KIEMŲ TVARKYMO PROGRAMA 50 IR 50

Mes mokame užsimerkti ir nebepastebėti kieme nedegančių žibintų, duobių ar sulūžusių sūpynių, tačiau net maži pataisymai sugrąžina kiemui gyvybę. Savivaldybė kviečia pasinaudoti programa 50 ir 50 atnaujinant kiemą ir paverčiant jį vieta, kurioje norisi leisti laiką.

Tai – Savivaldybės skiriamas finansavimas, kai vilniečiai kartu su Vilniaus miesto savivaldybe per pusę moka už savo kiemo, kelių, apšvietimo ar kitų viešų erdvių infrastruktūros atliktus darbus. Šiemet programos 50 ir 50 įgyvendinimui planuojama skirti daugiau negu 500 tūkst. eurų.

KĄ REIKIA ŽINOTI?
Visi fiziniai ir juridiniai asmenys.
Visų rūšių transporto bei pėsčiųjų judėjimo vietoms, pavyzdžiui: keliams, gatvėms, šaligatviams, pėsčiųjų ir dviračių takams, taip pat elektros apšvietimo tinklams, lietaus vandens nuotekų tinklams, norint įsirengti vaikų žaidimų aikštelę.
Automobilių stovėjimo aikštelės nepriskiriamos prie susisiekimo komunikacijų, todėl joms įrengti ar rekonstruoti reikia turėti žemės sklypą (nuosavybės ar kita valdymo forma) statytojo teisei įgyvendinti. Statomiems ir rekonstruojamiems statiniams reikalingas statybą leidžiantis dokumentas.

Jeigu gyventojai turi suformavę žemės sklypą, tuomet turėtų rengti techninį projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, tačiau ne pagal 50/50 programą. Savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtintame tvarkos apraše yra nuostata, kad Vilniaus miesto savivaldybė prižiūri ir remontuoja gatves tik Vilniaus miesto bendrojo naudojimo teritorijoje (Vilniaus miesto savivaldybės ribose esančioje valstybinėje žemėje, neišnuomotoje ar kitais būdais nesuteiktoje naudotis fiziniam ar/ir juridiniam asmeniui).

Su automobilių stovėjimo problemomis savo kiemuose susiduriantys vilniečiai gali jas išspręsti dviem būdais, vienas jų – fizinių barjerų įrengimas. Būtina sąlyga – daugiabutis namas turi turėti bendriją, kuriai sukurti reikalinga bent iš 3–5 gyventojų suburta iniciatyvinė grupė. Įsteigus bendriją ir suformavus namo sklypą – sklypo suformavimo galimybes įvertins Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas, galima įrengti bet kokias norimas transporto patekimą į kiemą ribojančias priemones.

Jeigu sklypo suformuoti negalima, arba nepavyksta įkurti namo bendrijos, gyventojai gali kreiptis į SĮ „Susisiekimo paslaugos“, su prašymu apmokestinti automobilių stovėjimą jų namo kieme. Pradėjus rinkti vietinę rinkliavą būtų vykdoma ir nuolatinė automobilių stovėjimo kontrolė, užtikrinant tvarkingą parkavimą. Namo gyventojams būtų siūlomos palankios sąlygos įsigyti lengvatinius leidimus, kurių kainos – vos nuo 7,2 Eur metams, priklausomai nuo rinkliavos zonos, į kurią patektų namo kiemas.
Gyventojai parengia projektą ir sumoka tik 50% darbų kainos savivaldybės parinktam rangovui. Šią kainą sudaro statybos (gatvės pagrindų įrengimo, lietaus vandens nuvedimo ir asfaltavimo) darbų, geodezinės nuotraukos ir statinio kadastrinių matavimų kaina. Likusią 50% dalį padengia Savivaldybė.
Dėl dalyvavimo programoje gyventojai priima sprendimą bendru sutarimu ir išrenka gyventojų atstovą kontaktinei informacijai ir sutarties pasirašymui.
Kiekvieno gyventojo indėlis į savo gyvenamosios aplinkos gerinimą yra savanoriškas, todėl tai neprivaloma.
Gauta paraiška išnagrinėjama per 20 darbo dienų. Per šį laiką yra priimamas sprendimas dėl paraiškos įtraukimo į finansuojamų objektų sąrašą, kurie bus statomi, rekonstruojami ir kapitaliai remontuojami. Taip pat nustatomas Savivaldybės finansavimo įnašo dydis ir apie sprendimą pranešama paraiškos teikėjui.
Iš pradžių pasirašoma sutartis su Savivaldybės administracija. Pasirašius sutartį, darbai atliekami 2 metų laikotarpyje, tačiau įprastai tokio ilgo termino neprireikia: šis terminas būtų taikomas tik tuo atveju, jei būtų daug norinčių dalyvauti 50 ir 50 programoje, o reikiamos lėšos viršytų finansavimo galimybes.
Kartais atsiranda asmenų, kurie patys nori ir geba atlikti projektavimą ar tvarkymo darbus, tačiau pagal Kelių įstatymą gatvės priklauso savivaldybei, tad šiems darbams atlikti būtina techninė priežiūra, kurią vykdo atestuoti specialistai. Mūsų atveju, techninę priežiūrą vykdo Susisiekimo komunikacijų skyriaus specialistai ir tai numatyta Savivaldybės sutartyse su rangovais, todėl vykdyti kitų rangovų atliekamų darbų techninę priežiūrą negalime.
PARAIŠKOS TEIKIMAS
Jei norite pasinaudoti savivaldybės programa 50 ir 50, jums reikia pateikti oficialią paraišką.
Ją įvertins savivaldybės specialistai ir įrašys objektą į planuojamų remontuoti, rekonstruoti ar įrengti objektų sąrašą.

Paraiškos priimamos savivaldybės Interesantų aptarnavimo skyriuje, siunčiamos paštu arba savivaldybe@vilnius.lt