APIE KAIMYNIJŲ PROGRAMĄ

Savivaldybė kviečia pasinaudoti Kaimynijų programa – atnaujinti savo kiemą ir paversti jį vieta, kur jauku, patogu ir norisi leisti laiką. Būkite kūrybingi – susikurkite savo svajonių kiemą!

Net du trečdaliai vilniečių gyvena miegamuosiuose rajonuose, kuriems stinga jaukumo ir patogumo. Savivaldybė, norintiems susitvarkyti savo kiemą, skiria finansavimą – nuo 10 iki 15 eurų už 1 kv. metrą atnaujinamos teritorijos tiems, kurie atsinaujins iki 2002 m. pastatytų daugiabučių namų kiemus. 1288 kaimynijos turi net 934 ha neužstatytos teritorijos, kurią galima paversti jaukiomis, patogiomis kaimyniškomis erdvėmis. Tam Savivaldybė skirs apie 100 mln. Eur.

Kaimynijų programa (atsisiųsti)

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Kaimynija – tai erdviškai susijusių daugiabučių namų gyventojų bendruomenė, susibūrusi kartu spręsti kaimynijos teritorijos atnaujinimo ir tvarkymo klausimus. Į kaimyniją gali įsijungti ir šių namų teritorijoje įsikūrusios įstaigos, kurios suinteresuotos drauge su aplinkui gyvenančiais atsinaujinti aplinką, pavyzdžiui, įsirengti bendrą automobilių statymo aikštelę, skverą, ar sporto erdvę. Susipažinti su kaimynijų teritorijų ribomis kviečiame čia:
https://maps.vilnius.lt/pastatai#layers

Vilniaus daugiabučių namų, pastatytų iki 2002 metų, butų ir kitų patalpų savininkai, kurie patenka į kaimynijos ribas: https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas

Jei turite pastabų dėl kaimynijų ribų, kreipkitės į elektroniniu paštu kaimynijos@vilnius.lt

Į kaimynijas susibūrę vilniečiai patys sprendžia – kaip atsinaujinti savo kiemą ir į ką investuoti – kiemo apsaugą (tvorą), sporto ir pramogų įrenginius ar atsinaujinti kiemo infrastruktūrą, apželdinimą. Pagal šią programą taip pat finansuojamas ir automobilių stovėjimo vietų kieme įrengimas, kaimynijos teritorijoje suformuotų sklypų įteisinimas. Visas išlaidas, kurios viršys savivaldybės teikiamą finansavimą, apmokės patys kaimynijos nariai. Galimas atnaujinimo priemones rasite šioje programoje Kaimynijų programa (atsisiųsti).

Savivaldybė skiria nuo 10 iki 15 eurų už 1 kv. m atnaujinamos teritorijos. Jeigu priemonių vertė neviršija savivaldybės finansavimo, gyventojai nieko papildomai nemokės. Jeigu viršys savivaldybės skiriamą finansavimą, skirtumą padengs kaimynijos nariai. Savivaldybė skiria 10 Eur į kv. metrą neužstatytos teritorijos ir papildomai iki 5 Eur arba tiek, kiek prisideda kaimynijos gyventojai.

Pavyzdys. Žirmūnuose yra 3 daugiabučių kaimynija (316 butų), turinti 5000 kv. m teritoriją. Ši kaimynija gali gauti 50 000 – 75 000 Eur savivaldybės skiriamo finansavimo. Kaimynijos gyventojai susitarę, galėtų įsirengti 15 papildomų stovėjimo vietų (iki 24 tūkst. Eur ), vaikų žaidimų aikštelę (~22 tūkst. Eur), 6 suoliukus (~2 200 Eur), pasisodinti 5 medžius (1750 Eur), atnaujinti 300 kv. m vejos (450 Eur), pasistatyti kieme užtvarą (~1000 Eur). Kaimynijai šie darbai kainuotų apie 54 000 eurų (skaičiuota pagal Sistela įkainius). Savivaldybė skirtų 52 000 Eur, jeigu kaimynijos gyventojai prisidėtų 2 000 Eur.

Kaimynijos nariai turi susitarti tarpusavyje ir priimti sprendimą dalyvauti Kaimynijų programoje. Kiekvieno kaimynijos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai sprendimą dalyvauti programoje priima Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka.

Kaimynija savo sprendime turi:

 • pritarti dalyvauti Kaimynijų programoje;
 • pritarti suformuoti daugiabučio namo žemės sklypą (jeigu dar nėra suformuotas);
 • išsirinkti kaimynijos teritorijos atnaujinimo priemones iš sąrašo;
 • išsirinkti atstovą, kuris atstovaus daugiabutį namą su kitais kaimynijos nariais bei kuris pasirašys jungtinės veiklos sutartį (jeigu kaimynijoje yra skirtingais metodais valdomi (bendrija, paskirtas administratorius) daugiabučiai namai).

Paraiškos nagrinėjamos 10 darbo dienų. Jeigu paraišką reikės patikslinti, ji bus grąžinta kaimynijos atstovui. Priėmus sprendimą pritarti paraiškai siūloma sudaryti bendradarbiavimo sutartį. Siūlymas sudaryti sutartį galioja 3 mėnesius.

Kaimynijos atstovas (iniciatorius) pasirašytą paraišką siunčia el. paštu kaimynijos@vilnius.lt. Kartu su paraiška pateikiami ir kaimynijos narių sprendimai, jungtinės veiklos sutartis (jeigu sudaroma) ir kita informacija, patvirtinanti kaimynijos narių valią dalyvauti programoje.

Paraiškoje būtinai nurodoma:

 • namų skaičius kaimynijoje;
 • atnaujintų namų;
 • suformuotų ir įregistruotų žemės sklypų skaičius;
 • butų skaičius;
 • ar buvo rengta kaimynijos teritorijos atnaujinimo projektinė dokumentacija;
 • ar yra kaimynijos narių sprendimas prisidėti savo lėšomis.

Paraiškas savivaldybė vertina balais, pagal patvirtintus kriterijus:

 • atnaujintų daugiabučių namų skaičius kaimynijoje;
 • suformuotų sklypų kaimynijos teritorijoje plotas;
 • kaimynijos dydis – prioritetas skiriamas didesnėms kaimynijoms;
 • galimybė apmokėti kaimynijos įgyvendinimo išlaidas;
 • paraiškos pateikimo data.

Paraiškas nagrinėja ir sprendimą parengti kaimynijos teritorijos atnaujinimo projektinį pasiūlymą priima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta darbo grupė.

Savivaldybės finansavimas skiriamas apmokant tik už tinkamai atliktus darbus pagal projekto administratoriaus VšĮ „Atnaujinkime miestą“ savivaldybei pateiktus prašymus. Žemės sklypo formavimo išlaidos kompensuojamos sudarius žemės sklypo nuomos sutartį. Įgyvendinus Kaimynijos teritorijos atnaujinimo projektą kompensuojamos projekto parengimo išlaidos (neviršijančios 10 proc. nuo rangos darbų vertės).

Kaimynijos nariai, nesuformavę ir (ar) neįregistravę žemės sklypų, po bendradarbiavimo sutarties sudarymo per 1 mėnesį įsipareigoja organizuoti žemės sklypų formavimą. Suformavus žemės sklypą jis įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre, pasirašoma žemės sklypo nuomos sutartis. Kaip tai padaryti – konsultuoja Kaimynijų programos administratorius Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“, tel. (8 5) 250 3406 arba el. paštu kaimynijos@vilnius.lt. Savivaldybė kompensuoja žemės sklypų formavimo išlaidas (matininkų paslaugas, prašymų pateikimą ir nagrinėjimą).

Sklypo suformavimas ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre gali trukti iki 1 metų.

Kai visi kaimynijos nariai suformuoja žemės sklypus, kaimynijos nariai turi apsispręsti dėl tolesnio projekto įgyvendinimo – teritorija bus atnaujinama pagal paprastojo remonto aprašą ar pagal statybos darbų projektą. Atnaujinant teritoriją pagal paprastojo remonto aprašą, programos administratorius organizuoja paprastojo remonto aprašo parengimą. Nusprendus teritoriją atnaujinti pagal statybos darbų projektą, kaimynija organizuoja projekto parengimą.

Kaimynijos nariai priima sprendimą dėl remonto darbų aprašo arba statybos darbų projekto patvirtinimo ir įgyvendinimo.

Remonto darbų aprašas turi būti patvirtintas per 45 dienas nuo dokumentų pateikimo.

Statybos darbų projektas turi būti parengtas ir patvirtintas per 6 mėnesius nuo bendradarbiavimo sutarties pasirašymo.

Kaimynijos teritorijos atnaujinimo projekto įgyvendinimą organizuoja programos administratorius.

Po bendradarbiavimo sutarties pasirašymo, administratorius viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“, tel. (8 5) 250 3406 arba el. paštu kaimynijos@vilnius.lt, kiek tai priklauso nuo jo valios ir veiksmų, yra atsakingas už tinkamą projekto įgyvendinimo administravimą. Įgyvendinimo stebėseną atlieka Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Programos priežiūros įgyvendinimo darbo grupė.

Atnaujinimo darbai turi būti atlikti per 2 metus nuo projekto patvirtinimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka dienos.

PROJEKTAI
Kaimynija NJM-05-N059
Kaimynijos nariai S. Konarskio g. 10, 10A, 12, 14, 16, 18, 18A, 20, 22; V. Pietario g. 5, 7, Vilnius
Kaimynijos dydis 22688 kv. m. (bendras) 17482 kv. m. (neužstatytas)
Vilniaus miesto savivaldybės teikiamas finansavimas 174 820,00 Eur
Maksimali projekto vertė 350 000,00 Eur
Projekto kaina 1 kv. m. 20,02 Eur
Pirminis projektas Patvirtintas
Projekto pristatymas Projektiniai pasiūlymai Pastaba. Tvirtinama pirminio projekto kaina yra mažesnė nei parengtame projekte. Galutinės priemonių apimtys bus koreguojamos atsižvelgiant į patvirtintą projekto kainą
Kaimynija ANT-11-N001
Kaimynijos nariai
Kaimynijos dydis 6 254 kv. m. (bendras) 4 749 kv. m. (neužstatytas)
Vilniaus miesto savivaldybės teikiamas finansavimas 47 490,00 Eur
Maksimali projekto vertė 47 490,00 Eur
Projekto kaina 1 kv. m. 7,69 Eur
Pirminis projektas Patvirtintas
Projekto pristatymas Projektiniai pasiūlymai
Kaimynija RAS-08-N012
Kaimynijos nariai Rudens g. 30; Filaretų g. 85, Vilnius
Kaimynijos dydis 9 855 kv. m. (bendras) 6 972 kv. m. (neužstatytas)
Vilniaus miesto savivaldybės teikiamas finansavimas 69 720 Eur
Maksimali projekto vertė 72 692 Eur
Projekto kaina 1 kv. m. 10,43 Eur
Pirminis projektas Patvirtintas
Projekto pristatymas Projektiniai pasiūlymai
Kaimynija ŠNI-02-N017
Kaimynijos nariai Lvovo g. 91, Vilnius
Kaimynijos dydis 3 780 kv. m. (bendras) 2 529 kv. m. (neužstatytas)
Vilniaus miesto savivaldybės teikiamas finansavimas 25 290 Eur
Maksimali projekto vertė 41 937 Eur
Projekto kaina 1 kv. m. 16,58 Eur
Pirminis projektas Patvirtintas
Projekto pristatymas Projektiniai pasiūlymai
Kaimynija ŽVĖ-02-N037
Kaimynijos nariai Vytauto g. 6, Vilnius
Kaimynijos dydis 1 807 kv. m. (bendras) 924 kv. m. (neužstatytas)
Vilniaus miesto savivaldybės teikiamas finansavimas 9 240 Eur
Maksimali projekto vertė 9 919,37 Eur
Projekto kaina 1 kv. m. 10,74 Eur
Pirminis projektas Tvirtinamas
Projekto pristatymas Projektiniai pasiūlymai
Kaimynija ANT-08-N048
Kaimynijos nariai Antakalnio g. 83, Vilnius
Kaimynijos dydis 6403 kv. m. (bendras) 5338 kv. m. (neužstatytas)
Vilniaus miesto savivaldybės teikiamas finansavimas 53 380 Eur
Projekto kaina 1 kv. m. 10 Eur
Pirminis projektas Patvirtintas
Projekto pristatymas Techninis darbo projektas
Kaimynija NJM-05-N066
Kaimynijos nariai Savanorių pr. 11, Vilnius
Kaimynijos dydis 5070 kv. m. (bendras) 3409 kv. m. (neužstatytas)
Vilniaus miesto savivaldybės teikiamas finansavimas 50 700 Eur
Projekto kaina 1 kv. m. 10 Eur
Pirminis projektas Patvirtintas
Projekto pristatymas Schema
Kaimynija NJM-03-N072
Kaimynijos nariai M. K. Čiurlionio g. 35, Vilnius/td>
Kaimynijos dydis 1859 kv. m. (bendras) 1326 kv. m. (neužstatytas)
Vilniaus miesto savivaldybės teikiamas finansavimas 13 260 Eur
Projekto kaina 1 kv. m. 10 Eur
Pirminis projektas Patvirtintas
Projekto pristatymas Schema
Kaimynija NJM-05-N010
Kaimynijos nariai K. Donelaičio g. 14, 16, 18, 20, Vilnius/td>
Kaimynijos dydis 12 099 kv. m. (bendras) 9 869 kv. m. (neužstatytas)
Vilniaus miesto savivaldybės teikiamas finansavimas 98 690 Eur
Projekto kaina 1 kv. m. 10 Eur
Pirminis projektas Patvirtintas
Projekto pristatymas Schema