APIE KAIMYNIJŲ PROGRAMĄ

Savivaldybė kviečia pasinaudoti Kaimynijų programa – atnaujinti savo kiemą, kvartalą ir paversti jį vieta, kur jauku, patogu ir norisi leisti laiką.

Net du trečdaliai vilniečių gyvena „miegamuosiuose“ rajonuose, kuriems stinga jaukumo ir patogumo. Jums siūlome pirmą tokios apimties projektą Lietuvoje, kai savivaldybė, norintiems susitvarkyti savo kiemą, skiria finansavimą - po 10 eurų už 1 kv. m atnaujinamos teritorijos tiems, kurie atsinaujins senesnius kaip 15 metų daugiabučių namų kvartalus. 1288 naujai suformuotos kaimynijos turi net 934 ha neužstatytų bendrų plotų, kuriuos galima paversti jaukiomis, patogiomis kaimyniškomis erdvėmis. Tam skirsime apie 100 mln. Eur.

Programos lankstinukas

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
Kaimynija – tai erdviškai susijusių daugiabučių namų gyventojų bendruomenė, susibūrusi kartu spręsti kaimynijos teritorijos atnaujinimo ir tvarkymo klausimus. Į kaimyniją gali įsijungti ir šių namų teritorijoje įsikūrusios įstaigos, kurios suinteresuotos drauge su aplinkui gyvenančiais atsinaujinti aplinką, pavyzdžiui, įsirengti bendrą automobilių statymo aikštelę, skverą, ar sporto erdvę. Susipažinti su suplanuotomis kaimynijų teritorijų ribomis kviečiame čia: https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas

Vilniaus daugiabučių namų, pastatytų anksčiau kaip prieš 15 metų, butų ir kitų patalpų savininkai, kurie patenka į kaimynijos ribas: https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas

Jei turite pastabų dėl kaimynijų ribų, kreipkitės į Vilniaus miesto savivaldybės Žemės duomenų skyrių: Tel. (8 5) 211 2467.

Į kaimynijas apsibūrę vilniečiai patys sprendžia – kaip atsinaujinti savo kiemą ir į ką investuoti: į kiemo apsaugą (tvorą, vaizdo kameras), į sporto ir pramogų įrenginius ar atsinaujinti kiemo infrastruktūrą, apželdinimą. Pagal šią programą taip pat finansuojamas ir automobilių stovėjimo vietų kieme įrengimas, kaimynijos teritorijoje suformuotų sklypų įteisinimas. Visas išlaidas, kurios viršys savivaldybės teikiamą finansavimą, apmokės patys kaimynijos nariai. Galimas atnaujinimo priemones rasite šiame programos priede.

Savivaldybė skirs net po 10 eurų už 1 kv. m atnaujinamos teritorijos. Jeigu atnaujinimų vertė neviršys savivaldybės teikiamo finansavimo, gyventojai nieko papildomai nemokės. Jeigu viršys savivaldybės skiriamą finansavimą, skirtumą padengs kaimynijos nariai.

1 pavyzdys - Žirmūnuose yra 3 daugiabučių kaimynija (316 butų), turinti 5394 kv. m teritoriją. Ši kaimynija gali pretenduoti į 53 940 Eur savivaldybės paramos. Susitarę, galėtų įsirengti 15 papildomų stovėjimo vietų (iki 24 tūkst. Eur ), vaikų žaidimų aikštelę (~22 tūkst. Eur), 6 suoliukus (~2 100 Eur), pasisodinti 5 medžius (1750 Eur), atnaujinti 300 kv.m vejos (450 Eur), pasistatyti kieme užtvarą (~1000 Eur). Kartu su administravimo išlaidomis, kaimynijai visa tai kainuotų apie 53 900 eurų (skaičiuota pagal Sistela patvirtintus įkainius), ir pakaktų savivaldybės skiriamos paramos sumos - 53 940 Eur.

2 pavyzdys - S. Konarskio g. – 10 renovuotų daugiabučių (449 butai) namų kaimynija jau turi parengtus kiemų sutvarkymo projektinius pasiūlymus. Apie 16 tūkst. kv. m ploto bendrame sklype suplanuota daug atnaujinimų: apsitverti sklypą tvora, įsirengti sporto ir žaidimų aikšteles su naujais įrenginiais, dviračių stovus, atsinaujinti želdynus, pravažiavimų ir automobilių statymo aikštelių dangą, įsirengti šiukšliadėžes, suoliukus, rekonstruoti priėjimus prie pastatų, atnaujinti šviestuvus ir kt. Paskaičiuota, kad 1 kv. m teritorijos sutvarkymo kainuos 35 Eur. Savivaldybei pridėjus po 10 eurų, gyventojams liks apmokėti po 25 Eur.

Kaimynijos nariai turi susitarti tarpusavyje ir priimti sprendimą dalyvauti programoje. Kaimynijos sprendimas – tai sprendimas, kuriam pritarė visi kaimynijos nariai ir jį sudaro kiekvieno kaimynijos nario atskirai priimti sprendimai. Kaimynijos nario – atskiro daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai individualius sprendimus priima LR Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka.

Tai yra kaimynijos sprendimas laikomas priimtu, kai visų kaimynijos namų individualiai daugiau kaip pusė savininkų pasisako UŽ: dalyvavimą programoje, sklypo suformavimą (jeigu dar nėra suformuota), projekto patvirtinimą ir įgyvendinimą. Pavyzdžiui, jei kaimynijoje yra 3 namai ir iš jų 2 namai pritaria, o 1 nepritaria, - sprendimas nepriimtas.

Kaimynija savo sprendime turi:
 • pritarti dalyvauti Kaimynijų programoje;
 • pritarti suformuoti daugiabučio namo žemės sklypą (jeigu dar nėra suformuotas);
 • išsirinkti kaimynijos teritorijos atnaujinimo priemones iš sąrašo;
 • išsirinkti atstovą, kuris atstovaus daugiabutį namą su kitais kaimynijos nariais bei kuris pasirašys jungtinės veiklos sutartį (jeigu kaimynijoje yra skirtingais metodais valdomi (bendrija, paskirtas administratorius) daugiabučiai namai).
Paraiškos bus nagrinėjamos 10 darbo dienų. Jeigu paraišką reikės patikslinti, ji bus grąžinta kaimynijos atstovui. Patikslinta paraiška nagrinėjama 5 darbo dienas. Su atrinktas paraiškas pateikusių kaimynijų atstovais sudaroma trišalė bendradarbiavimo sutartis. Pasiūlymas sudaryti bendradarbiavimo sutartį galios 3 mėnesius.

Išsirinktas kaimynijos atstovas (iniciatorius) pateikia paraišką Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centrui (Konstitucijos pr. 3, Vilnius) arba atsiunčia el. paštu kaimynijos@vilnius.lt. Kartu su paraiška pateikiami ir kaimynijos narių sprendimai, jungtinės veiklos sutartis (jeigu sudaroma), įgaliojimai ir kita informacija, patvirtinanti kaimynijos narių valią dalyvauti programoje.

Paraiškoje būtinai nurodoma:
 • kiek kaimynijoje yra namų (sąrašas);
 • kiek kaimynijoje yra modernizuotų namų (sąrašas);
 • kiek yra suformuotų ir įregistruotų žemės sklypų (sąrašas);
 • koks kaimynijos gyventojų skaičius (bendras visų daugiabučių namų);
 • ar buvo rengta kaimynijos teritorijos atnaujinimo projektinė dokumentacija;
 • pageidaujamų kaimynijos teritorijos atnaujinamų priemonių įrengimo būtinumas;
 • galimybė apmokėti kaimynijos atnaujinimo projekto išlaidas, atmetus Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą dalį (kai projekto vertė viršija savivaldybės teikiamą finansavimą). Paraiška
Paraiškas savivaldybė vertins balais, pagal labai aiškiai apibrėžtus kriterijus, tokius kaip:
 • atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų skaičius kaimynijoje;
 • suformuotų ir įregistruotų sklypų kaimynijos teritorijoje plotas;
 • kaimynijos dydis – prioritetas skiriamas didesnėms kaimynijoms;
 • pasirengimas atlikti darbus – ar parengta projektinė dokumentacija, ar darbai pradėti / atlikti pagal ankstesnius projektus ir kt.;
 • paraiškoje nurodytų darbų būtinumas;
 • galimybė apmokėti kaimynijos atnaujinimo parengimo ir įgyvendinimo išlaidas, atmetus Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą dalį;
 • paraiškos pateikimo data;
 • bei kt. (Aprašas)

Paraiškas nagrinėja ir sprendimą parengti kaimynijos teritorijos atnaujinimo projektinį pasiūlymą priima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta darbo grupė.

Kaimynijos finansavimo biudžetas pervedamas į atskirą sąskaitą, kurią valdys Administratorius - Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“. Administratorius atsakingas už tinkamą finansavimo panaudojimą, informacijos teikimą, projekto administravimą (kiek tai priklauso nuo Administratoriaus valios). Daugiau apie Administratoriaus funkcijas skaitykite programos Apraše.
Kaimynijos nariai, nesuformavę ir (ar) neįregistravę žemės sklypų, po bendradarbiavimo sutarties sudarymo per 1 mėnesį turės inicijuoti žemės sklypų formavimą. Suformavus žemės sklypą jis įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre. Kaip tai padaryti – konsultuoja Kaimynijų programos administratorius Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“, tel. (8 5) 250 3406 arba el. paštu kaimynijos@vilnius.lt. Gera žinia - Vilniaus miesto savivaldybė pagal šią programą finansuoja ir žemės sklypų formavimo išlaidas (matininkų paslaugas, prašymų pateikimą ir nagrinėjimą), kurios neviršija 3 procentų savivaldybės skiriamo finansavimo.
Sklypo suformavimas ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre gali trukti iki 1 metų, bet šis terminas priklauso nuo individualaus sklypo. Daugiau informacijos – kaimynijos@vilnius.lt arba (8 5) 250 3406.
Kai visi kaimynijos nariai suformuoja sklypus, programos administratorius – VšĮ „Atnaujinkime miestą“ – inicijuoja pirminio projekto parengimą. Projektas bus rengiamas pagal kaimynijos narių pasirinktas priemones, jų būtinumą. Pirminį projektą sudaro vizualinis atnaujintos kaimynijos teritorijos projektas ir finansinė sąmata. Pirminis projektas suderinamas su kaimynijos narių atstovais.
Pirminio projekto parengimas gali užtrukti iki 3 mėnesių, tačiau šis terminas priklauso nuo individualių kaimynijos narių poreikių ir interesų, ir kiek juos reikės derinti tarpusavyje.
Kaimynijos nariai prima sprendimą dėl pirminio projekto patvirtinimo ir įgyvendinimo. Sprendime turi būti numatyta:
 • pirminio projekto patvirtinimas;
 • kaimynijos teritorijos atnaujinimas pagal patvirtintą pirminį projektą;
 • kaimynijos teritorijos atnaujinimo projektą organizuojantis asmuo – Iniciatorius ar Programos administratorius.

Pirminis projektas turi būti patvirtintas per 2 mėnesius nuo parengimo ir yra laikomas atnaujinimo darbų pradžia.

Kaimynija pati organizuoja arba paskiria už tai atsakingą Administratorių, kad įvykdytų projektavimo paslaugų pirkimą (jeigu reikalinga), rangos darbų pirkimą, statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimą.

Po bendradarbiavimo sutarties pasirašymo, administratorius (Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“, tel. (8 5) 250 3406 arba el. paštu kaimynijos@vilnius.lt), kiek tai priklauso nuo jo valios ir veiksmų, yra atsakingas už tinkamą projekto įgyvendinimo administravimą. Įgyvendinimo stebėseną atlieka Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Programos priežiūros įgyvendinimo darbo grupė.

Atnaujinimo darbai turės būti atlikti ne vėliau kaip per 2 metus nuo pirminio projekto patvirtinimo dienos.
PROJEKTAI
Kaimynija NJM-05-N059
Kaimynijos nariai S. Konarskio g. 10, 10A, 12, 14, 16, 18, 18A, 20, 22; V. Pietario g. 5, 7, Vilnius
Kaimynijos dydis 22688 kv. m. (bendras) 17482 kv. m. (neužstatytas)
Vilniaus miesto savivaldybės teikiamas finansavimas 174 820,00 Eur
Maksimali projekto vertė 350 000,00 Eur
Projekto kaina 1 kv. m. 20,02 Eur
Pirminis projektas Patvirtintas
Projekto pristatymas Projektiniai pasiūlymai Pastaba. Tvirtinama pirminio projekto kaina yra mažesnė nei parengtame projekte. Galutinės priemonių apimtys bus koreguojamos atsižvelgiant į patvirtintą projekto kainą
Kaimynija ANT-11-N001
Kaimynijos nariai Saulėtekio al. 53, 55, 57, Vilnius
Kaimynijos dydis 6 254 kv. m. (bendras) 4 749 kv. m. (neužstatytas)
Vilniaus miesto savivaldybės teikiamas finansavimas 47 490,00 Eur
Maksimali projekto vertė 47 490,00 Eur
Projekto kaina 1 kv. m. 7,69 Eur
Pirminis projektas Patvirtintas
Projekto pristatymas Projektiniai pasiūlymai
Kaimynija RAS-08-N012
Kaimynijos nariai Rudens g. 30; Filaretų g. 85, Vilnius
Kaimynijos dydis 9 855 kv. m. (bendras) 6 972 kv. m. (neužstatytas)
Vilniaus miesto savivaldybės teikiamas finansavimas 69 720 Eur
Maksimali projekto vertė 72 692 Eur
Projekto kaina 1 kv. m. 10,43 Eur
Pirminis projektas Patvirtintas
Projekto pristatymas Projektiniai pasiūlymai
Kaimynija ŠNI-02-N017
Kaimynijos nariai Lvovo g. 91, Vilnius
Kaimynijos dydis 3 780 kv. m. (bendras) 2 529 kv. m. (neužstatytas)
Vilniaus miesto savivaldybės teikiamas finansavimas 25 290 Eur
Maksimali projekto vertė 41 937 Eur
Projekto kaina 1 kv. m. 16,58 Eur
Pirminis projektas Patvirtintas
Projekto pristatymas Projektiniai pasiūlymai
Kaimynija ŽVĖ-02-N037
Kaimynijos nariai Vytauto g. 6, Vilnius
Kaimynijos dydis 1 807 kv. m. (bendras) 924 kv. m. (neužstatytas)
Vilniaus miesto savivaldybės teikiamas finansavimas 9 240 Eur
Maksimali projekto vertė 9 919,37 Eur
Projekto kaina 1 kv. m. 10,74 Eur
Pirminis projektas Tvirtinamas
Projekto pristatymas Projektiniai pasiūlymai